Evenementen met Heinz Grill

Evenementen met Heinz Grill

Voordrachten en Yogatrainingen

in België

Samenwerken vanuit een spiritueel gezichtspunt,
hoe gaat dat?

Te Herzele op zaterdag 2 november 2024 van 10u tot 13u

Vele mensen zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken. In plaats van samen te werken vanuit hiërarchie, ego, macht of louter het genereren van materiële winst zoekt men vooral wegen om samen te werken vanuit verbinding, harmonie, vrijheid en zelfs liefde.

Het zijn ondertussen een soort van toverwoorden geworden, deze begrippen zoals verbinding, harmonie en liefde.  Zo goed als iedereen begrijpt er echter iets anders onder en dat leidt net tot veel misverstanden en moeilijkheden bij het opzetten van zo’n nieuwe samenwerkingen. Verder is het zeer opmerkelijk om vast te stellen dat ondanks de mooie uiterlijke woorden, de goede bedoelingen en de positieve ingesteldheid samenwerkingen toch regelmatig eindigen in strijd en twist.

De vraag die zich lijkt te stellen, is, hoe men deze diepere universele waarden zoals verbinding, harmonie en zelfs liefde praktisch leert om te zetten in nieuwe vormen van samenwerking of in een soort van nieuwe economie.

Deze thematiek zal geestelijk leraar Heinz Grill vakkundig, uitgebreid en concreet toelichten tijdens de voordracht. Belangrijk hierbij is dat we vooreerst goed begrijpen wat een verbinding eigenlijk is of wanneer we verbonden zijn of eerder gebonden. Een verbinding is geen fysieke zaak en dient te ontstaan op het niveau van het bewustzijn of met een vakterm op zielsvlak. In wezen is een werkelijke verbinding een gevolg van een activiteit van het bewustzijn. Willen we leren samenwerken vanuit universele of spirituele waarden dan is het leren ontwikkelen van authentieke verbindingen vanuit ons bewustzijn en zijn bewustzijnskrachten cruciaal. Vanuit de individuele ontwikkeling van ons bewustzijn kunnen we dit dan nadien omzetten in onze samenwerkingen of in een sociale context.

Niet alleen het veelgebruikte begrip “verbinding” maar ook hoe samenwerken vanuit “liefde” — maar dan niet op een banale manier begrepen — zal Heinz Grill vanuit zijn spiritueel vakgebied toelichten.

Andere thema’s die tijdens de voordracht aan bod zullen komen zijn o.a. hoe kan men door samen te werken levenskrachten of energie opbouwen of hoe kan men door constructief samen te werken bevorderend werken op de wereldvrede.

Het doel van deze voordracht is om nieuwe perspectieven te ontwikkelen en concrete mogelijkheden aan te reiken om een soort van nieuwe samenwerkingen en uiteindelijk ook een soort van nieuwe economie op te bouwen gebaseerd op spirituele inhouden. 

Heinz Grill tijdens een voordracht in Italië.

Heinz Grill is een boeiende spreker. Het kenmerkende aspect in zijn voordrachten is dat hij levendig vanuit zelf verworven inzichten in de zielsgeestelijke wetmatigheden de samenhangen van een thema uit de doeken doet. 

“Samenwerken vereist het ritmische element en dit zowel van de wilskracht als van het inzicht. Wanneer zich een massa vormt in een groep, dan kan men nooit samenwerken. Er kan ook geen samenwerking plaatsvinden wanneer isolatie of afzondering ontstaat. Zelfs wanneer slechts één persoon zich te egocentrisch beweegt, dan verstoort hij reeds het ritmische samenwerken van de anderen. Samenwerking vereist afstemming, het waarnemen van de doelstelling, het waarnemen van elk individu en uiteindelijk ook het coördineren, het met elkaar afstemmen van de meest uiteenlopende aspecten van het denken, het voelen en het willen.”

Citaat: Heinz Grill uit de brochure: “Die Idee des rhythmischen Zusammenwirkens” 

Heinz Grill tijdens de voordracht van zaterdag 11 juni 2022 in Herzele, België