Evenementen met Heinz Grill

Evenementen met Heinz Grill

Voordrachten en Yogatrainingen

in België

Hoe ontwikkel je verbinding
met het lichaam, de omgeving
en een groter geheel.

Leer hoe je jezelf gecentreerd en tegelijk open en in verbinding met de buitenwereld kan beleven.

Te Herzele op zaterdag 2 november 2024 van 14u tot 17u

Heinz Grill tijdens een yogatraining in Italië.

De trainingen met hem leiden altijd tot goede vorderingen. Je ontwikkelt nieuwe inzichten, mogelijkheden en gewaarwordingen in de asanapraktijk.

Je leert het lichaam vanuit een inhoud esthetisch vormgeven. Op die manier beleef je je gecentreerd in jezelf en ontwikkel je tegelijkertijd meer verbinding met de materie of het lichaam.

Deze yogatraining is voor iedere yogabeoefenaar geschikt die zoekt naar verdieping en verruiming van zijn yogapraktijk. Tijdens deze unieke yogatraining met Heinz Grill in België leer je heel concreet hoe je een vrije en opbouwende verbinding ontwikkelt, en dit zowel in de yogapraktijk alsook in het sociale leven.
 
Yoga betekent verbinding. Bewust of onbewust zoeken we eigenlijk allemaal naar opbouwende verbindingen. We zoeken naar verbinding met onszelf, de andere, de materie, de natuur, de omgeving en een groter geestelijk geheel. De vraag is: hoe ontstaat verbinding concreet? Hoe kunnen we in de yogapraktijk een constructieve en vrije verbinding leren ontwikkelen met het lichaam of de materie? Wanneer ontstaat er in tegenstelling tot deze verbinding een binding of een gevoel van afgeschermd zijn? Heinz Grill zal ons in deze yogatraining vanuit zijn geestelijke inzichten hierin wegwijs maken.
 
We hebben als mens de mogelijkheid om productief, opbouwend of met liefde in relatie te treden met de materie, de natuur, de medemensen en diverse oefeningen.
 
Het thema verbinding is in onze huidige tijd heel belangrijk. Goede verbindingen zijn heilzaam, ze werken bevrijdend en bouwen nieuwe levenskrachten op. Ze werken zelfs vrede bevorderend.
 
Tijdens deze yogatraining leer je de principes van verbinding kennen en ze ook direct in de praktijk omzetten. Je leert de yogahoudingen zo vormgeven zodat je tegelijkertijd meer verbinding met jezelf, met de materie en met de omgeving ervaart. Idealiter zou de yogapraktijk moeten leiden tot een gevoel van gecentreerd-zijn in jezelf, waarbij je tegelijkertijd open en verbonden bent tegenover de omgeving. We mogen ons enerzijds niet verliezen naar buiten toe en ons anderzijds ook niet afgeschermd van de buitenwereld ervaren. Hoe gaat dat?
 
Heinz Grill is een specialist inzake het thema verbinding want het is eigenlijk zijn wezen. Hij belichaamt dit thema. Ik heb bij hem geleerd en ervaren hoe hij vanuit inhoud in relatie kan treden met een object of persoon en hierbij opbouwend en bevrijdend werkt op de buitenwereld.
 
Het vanuit concrete spirituele gedachten actief in relatie leren treden met de yogahoudingen of een object is een heel belangrijke pijler van de door hem ontwikkelde ‘nieuwe yogawil’. Het werkt verbindend en opbouwend.

‘Opdat deze stabiliteit bij een gelijktijdige openheid bevorderd kan worden, is het bijvoorbeeld noodzakelijk, dat de aspirant bij de uitvoering van een oefening een onderscheid maakt tussen het bewust in-relatie-treden met het object in de buitenwereld en het enkel volharden in de eigen subjectiviteit. Een geordend in relatie treden met de omgeving, met de medemensen of met een thema vraagt de eigen activiteit van de scheppende krachten – het denken, het voelen en het willen – en bewerktstelligt uiteindelijk een natuurlijke verbinding met de buitenwereld. Het gevaar, dat bij het oefenen met het lichaam of met de adem bestaat, is altijd datgene, dat de aspirant veel te ver in zijn eigen subjectieve gevoels naar binnen gaat en op die manier een ongunstige afscherming bij zichzelf opwekt.’

Citaat uit het boek ‘De vrije adem’ van Heinz Grill