Evenementen met Heinz Grill

Evenementen met Heinz Grill

Voordrachten en Yogatrainingen

in België

Literatuur van Heinz Grill

Vertaalde boeken

Volledig herwerkte en uitgebreide tweede oplage.

Dit boek is het basis yogaboek van Heinz Grill. Alle yogahoudingen worden zowel praktisch qua uitvoering, alsook inhoudelijk qua beeld en betekenis uitvoerig beschreven. Het boek valt vooral ook op door de vele mooie foto’s van de esthetische yogahoudingen.

Een waardevol aspect van dit boek is dat de yogahoudingen volgens de chakra’s ingedeeld en uitgelegd worden, en dat hierbij ook de verschillende chakra’s en hun ontwikkeling diepgaand beschreven worden. Het is een boek waarop men niet direct uitgekeken zal zijn en over vele jaren heen herhaaldelijk in de hand kan nemen om bepaalde aspecten steeds verder te doorgronden.

De voeding omvat een groot gebied waarin er nog vele geheimen te ontdekken zijn. Het verantwoord uitkiezen van de voeding, de vakkundige bereiding en uiteindelijk het eten zelf zijn domeinen waarin de mens zijn vormgevende kracht kan ontplooien en daardoor een “gave” voor het leven kan vrijzetten.
Zo heeft de manier waarop we ons voeden niet enkel een grote uitwerking op onze eigen gezondheid, ze schenkt ons ook de basis voor een diepere relatie tot onze medemensen alsook tot de natuur.
Aan de hand van foto’s, beschrijvingen en praktische oefeningen brengt de auteur Heinz Grill de lezer in contact met de verborgen kosmisch-geestelijke vormkrachten, de zogenaamde etherkrachten in de voedingsmiddelen, en laat zien hoe de mens bovendien zelf aan deze
etherkrachten opbouwend kan meewerken. Alhoewel de beschreven samenhangen van de voeding steeds eenvoudig en praktisch gehouden zijn, openen ze toch veelomvattende impulsen voor een evenwichtige en esthetische voeding alsook ontwikkelingsmogelijkheden voor de kokkin of de kok zelf.

De rode draad doorheen dit heel toegankelijk maar tegelijk diepgaand yogaboek is de vraag hoe we als mens een innerlijk midden ontwikkelen. Hierbij wordt de heilzame werking van de eigen productieve bewustzijnsactiviteit in de yogapraktijk en het dagelijkse leven verduidelijkt. Deze actieve gedachte- en gewaarwordingsvorming draagt bij tot de ontwikkeling van een licht- en warmtevorming tot in de cellen en werkt zeer heilzaam voor de tegenwoordig sterk verspreide problemen in het borstkasorganisme zoals hartziektes, longziektes, borstkanker en verstijvingen van de borstwervelkolom. Het boekje is tevens zeer aanschouwelijk en toegankelijk door de vele foto’s, tekeningen en randnoten.

In dit boek vind je in het eerste gedeelde de vertaalde voordracht van Heinz Grill die hij in juni 2022 in België gegeven heeft.

De titel van de voordracht was ‘Welke vorm van spiritualiteit en meditatie hebben de huidige en de toekomstige tijd nodig?’

In deel 2 vind je de uiteenzettingen van Peter Vandermeersch omtrent ‘Voeding en bewustzijnsontwikkeling’, waarbij hij zich baseert op de gedachten van de voordracht van Heinz Grill. In dit deel legt hij uit hoe er een nieuwe voedingscultuur ontwikkeld kan worden vanuit een spiritueel gedachtegoed, rekening houdend met de spirituele wetmatigheden.

Boekje met twee in het Nederlands vertaalde voordrachten van Heinz Grill die hij in België gegeven heeft in oktober 2020.

Voordracht 1:

Impulsen voor een nieuwe voedingscultuur.

Voordracht 2:

De mens en zijn karma

In dit fris ogende en boeiende boek neemt Heinz Grill de lezer op een levendige wijze mee langs de innerlijke ontwikkelingsweg van kleuters, kinderen en jongeren. Dit boek is geschikt voor ouders, opvoeders, leerkrachten, therapeuten, maar ook voor yogaleraars gezien er ook een hoofdstuk besteed wordt aan yogahoudingen ingedeeld volgens de verschillende leeftijdsfasen.

De auteur wekt een omvattend begrip en realistisch gevoel op omtrent deze levensperiodes die de kinderen doorlopen. Iedere levensfase vraagt van de volwassene een andere relatiebasis of positie en ook bepaalde kwaliteiten.

Er wordt ook aandacht besteed aan enkele hedendaagse problemen zoals concentratiestoornissen, zenuw-overbelasting en houdingsproblemen, maar ook de heden ten dage sterk verspreide persoonlijkheids- en wilszwakte die haar wortels in onze consumptiemaatschappij vindt.

Het boek bevat verder enkele extra’s over onder andere:
– Yoga-houdingen ter ondersteuning van de opvoeding
– De dood van kinderen
– Het liegen
– Indigokinderen