Evenementen met Heinz Grill

Evenementen met Heinz Grill

Voordrachten en Yogatrainingen

in België

Heinz Grill

Geestelijk leraar en grondlegger van een nieuwe yogawil,
auteur van een heel omvattend werk, internationaal spreker, vredestichter, antroposofisch therapeut en bergbeklimmer.

Heinz Grill is een zeer levendige en boeiende spreker die vanuit zelf ontwikkelde inzichten in de diepere geestelijke wetmatigheden van het leven diverse praktische en actuele thema’s uit de doeken doet.

Hetgeen iedereen vlug bemerkt in zijn voordrachten is dat de inhouden die hij aanbrengt getuigen van ware authenticiteit en een hoge vorm van ontwikkelde moraliteit.

Je bemerkt dat hij weet waarover hij spreekt wanneer hij de diverse universele samenhangen tot in heel praktische voorbeelden van het leven beschrijft. Het zijn geen mediale ingevingen, maar zelf eigen gemaakte inzichten in de verborgen geestelijke wetmatigheden. Hij kent de geestelijk spirituele wereld en onderzoekt deze wereld.

Hij spreekt ook niet enkel gedachten uit, hij belichaamt die gedachten. Het is dus geen theorie maar inhoudelijk gefundeerde, maar ook geleefde kennis. Dit is het bijzondere. Daar Heinz Grill deze gedachten verpersoonlijkt en levendig creëert, werkt hij verbindend en verheffend op de omgeving en de toehoorders. Tot hiertoe verborgen mogelijkheden en nieuwe perspectieven openen zich in de ontmoeting met een geestelijk leraar.

Heinz Grill is een ware vakman op het gebied van spiritualiteit en kan de universele spirituele wetmatigheden concreet en in een duidelijke vorm duiden, alsook uiteenzetten hoe ze in een praktische omzetting gebracht kunnen worden. Hij kan aangeven hoe deze gedachten zowel in de oefeningspraktijk in de zin van yoga of meditatie, alsook in het sociale leven en het beroepsleven omgezet kunnen worden.

Heinz Grill tijdens een voordracht in ‘De vrije spirituele hogeschool’
of de zogenaamde Zonne-oase in Noord-Italië

Meer info: https://yoga-und-synthese.de/

 

Website van Heinz Grill: https://heinz-grill.de/nl/

Het idee van de Zonne-oase: https://www.naone.it/en/home-3/

‘Een asana, een lichaamshouding, openbaart de specifieke ontwikkelde gedachte en gevoelens en communiceert deze ook naar buiten toe.’

Heinz Grill
uit ‘De zielsdimensie van de yoga’

Een nieuwe yogawil

Heinz Grill is grondlegger van de yoga uit de reinheid van de ziel, die hij later volgens de beschrijvingen in een voordracht van Rudolf Steiner met de nieuwe yogawil benoemt.

Gedurende de afgelopen 35 jaar ontwikkelde hij deze nieuwe yogawil. Het zijn niet zozeer de yoga-oefeningen op zich die anders zijn, maar veeleer de manier en het doel waarmee ze beoefend worden. De diverse yoga-oefeningen worden niet beoefend als oefeningen die louter door hun lichamelijke uitvoering harmonie met zich mee brengen of waarmee spirituele eenheidservaringen kunnen verkregen worden.

Het zijn veeleer oefeningen voor de ziel, waarbij het denken, het voelen en het willen op een directe manier geschoold worden in de plaats van dat ze indirect beïnvloed worden. Het zijn oefeningen waarbij vanuit een inhoud of universeel idee vertrokken wordt. Dat idee wordt door de beoefenaar zelfstandig voorgesteld en praktisch omgezet in de uitvoering van de yogahouding.

In de plaats van een bepaalde spirituele eenheidservaring via de uitvoering van de yogahoudingen na te streven, wordt vanuit een spiritueel idee vertrokken. Dit idee wordt gedacht en onderzocht door de beoefenaar tot hij er een gevoel voor krijgt en het idee uiteindelijk esthetisch of kunstzinnig tot uitdrukking leert brengen tot in de bewegingsvorm of tot in de materie.

Yogatrainingen voor iedereen
en Yogabijscholing voor yogadocenten met Heinz Grill:
https://yoga-und-soziale-kompetenz.de/